Πως Λειτουργεί

 

Ερευνητές μελετούν τους αναστολείς της 3CL Προτεάσης για τη δυνατότητά τους να σταματούν τις μολύνσεις

 

Πως οι αναστολείς της 3CL Προτεάσης δουλεύουν για την καταπολέμηση των Μολύνσεων

A virus, is a single strand of RNA (or DNA) wrapped in a protein envelope. The RNA contains the genetic instructions the virus needs to make copies of itself. Viruses spread with a simple two-step process:

I. Break into a healthy cell

II. Hijack the cell’s own mechanisms to make copies of itself

Studies have shown, however, that by using protease inhibitors, we can stop the virus’ ability to replicate itself, thus, stopping it from spreading. To understand how this is done, let’s take a closer look at the lifecycle of a virus:

Όταν ένας ιός προσβάλλει τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού, αρχίζει να χρησιμοποιεί τους διάφορους μηχανισμούς τους, για να μπορέσει να αναπαραχθεί και να παράξει νέους ιούς. Η διαδικασία ενεργοποίησης των κυττάρων για την παραγωγή ιικών πρωτεϊνών και τη δημιουργία περισσότερων αντιγράφων του ιού, είναι ένα βασικό σημείο στην παθογένεια του ιού και στην ικανότητά του να μολύνει νέα κύτταρα και να επιβιώνει.

 

Αρχικά, το μολυσμένο κύτταρο δημιουργεί μια σειρά ιικών πρωτεϊνών που είναι ως επί το πλείστον μη λειτουργικές. Ορισμένα ένζυμα, που ονομάζονται πρωτεάσες, διασπούν τα πρόδρομα μόρια των πρωτεϊνών σε συγκεκριμένες περιοχές ώστε να παραχθούν λειτουργικά μόρια, απαραίτητα για την επιβίωση, αναπαραγωγή και ανάπτυξη νέων ιών.

1. The Start of an Infection

An infection starts with a single strand of RNA wrapped in a protein envelope. The RNA contains the genetic instructions the infection needs to make copies of itself.

2. RNA to Polypeptide Conversion

Once inside, the virus RNA converts into a polypeptide. This long protein is like a bus for the team of enzymes whose job it is to make more of the virus.

3. Enzymes Separation

Before these enzymes can start working, they need to be separated from each other. The protease enzyme acts like a pair of scissors, cutting the polypeptide up into the different enzymes that then become functional.

4. Protease Blocking

Before these enzymes can start working, they need to be separated from each other. The protease enzyme acts like a pair of scissors, cutting the polypeptide up into the different enzymes that then become functional.